Show simple item record

FoodApp application which allows to sell food surpluses

dc.contributor.advisorMannová Božena
dc.contributor.authorFilip Hrdlička
dc.date.accessioned2019-06-12T16:01:35Z
dc.date.available2019-06-12T16:01:35Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-695599590905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82801
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám problematikou plýtvání potravinami, ke kterému do-chází díky vyhazování zdravotně nezávadných výrobků namísto jejich spotřeby. Cílem práce je nabídnout softwarové řešení, které pomůže řešit tento problém. Vytvořená aplikace na-bízí způsob, jak využít zdravotně nezávadné potraviny a poskytnout nízkopříjmovým či jiným skupinám uživatelů možnost nakoupit potraviny levněji. V úvodu práce se zabývám analýzou již existujících řešení, kde zkoumám, jak tento problém řeší jinde ve světě a zda již existují podobné aplikace. V kapitole Analýza zkoumám poža-davky na aplikaci, modeluji chování aplikace a popisuji její strukturu. Následně v práci po-pisuji vlastní implementaci softwarového řešení, řeším testování výsledné aplikace a disku-tuji její možný budoucí vývoj. V příloze je podrobný uživatelský manuál.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I focus on the food wasting problem which is caused by throwing away food not harmful to health instead of its consumption. The objective of this thesis is to offer a software solution useful to help with solving this problem. This application offers a method of taking advantage of the food which is not harmful to health and providing low-income and other groups of people a possibility of buying food cheaper. In the beginning of the thesis I focus on the existing solution analysis and inquire into met-hods of this problem solution in the world and into similiar existing applications. In the Analysis chapter I inquire into application requirements, model the application behaviour and describe its structure. Subsequently I describe the software implementation solution itself, the application testing and discuss its possible future development. A detailed user manual is in the appendix.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPlýtvání potravinamicze
dc.subjectwebové aplikacecze
dc.subjectsoftwarové inženýrstvícze
dc.subjectPHPcze
dc.subjectSymfonycze
dc.subjectFood wastingeng
dc.subjectweb applicationseng
dc.subjectsoftware engineeringeng
dc.subjectPHPeng
dc.subjectSymfonyeng
dc.titleAplikace FoodApp umožňující prodávat přebytky jídlacze
dc.titleFoodApp application which allows to sell food surpluseseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record