Show simple item record

Small PV applications up to 10 kW

dc.contributor.advisorKnápek Jaroslav
dc.contributor.authorRadim Štolfa
dc.date.accessioned2019-06-12T16:00:55Z
dc.date.available2019-06-12T16:00:55Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-784263599305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82773
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a počítá jejich ekonomickou efektivnost na území České republiky. Dále popisuje, za jakých podmínek může dojít k jejich většímu rozvoji a nahrazení konvenčních zdrojů elektrické energie.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis describes small photovoltaic power planes as potential clean source of electric energy to the future. Describe advantages and disadvantages this source and presents different types of photovoltaics systems. Then counts their economic return and effectivity in condition of Czech Republic. Further describes under which circumstances can arrive their massive expansion and replacement conventional sources of electric energy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFotovoltaikacze
dc.subjectsolární zdrojecze
dc.subjectobnovitelné zdrojecze
dc.subjectfotovoltaické panelycze
dc.subjectPhotovoltaicseng
dc.subjectsolar sourceseng
dc.subjectrenewable sourceseng
dc.subjectphotovoltaics panelseng
dc.titleMalé Fotovoltaické elektrárny do 10 kWcze
dc.titleSmall PV applications up to 10 kWeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKusý Petr
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record