Show simple item record

Real time big data processing

dc.contributor.advisorSušický Marek
dc.contributor.authorIlia Sheiko
dc.date.accessioned2019-06-11T14:51:26Z
dc.date.available2019-06-11T14:51:26Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-695600209105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82704
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo porozumět principům proudového zpracování událostí v kontextu velkých dat, zanalyzovat požadavky na systém, poskytujicí služby tohoto zpracování prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní, vyhledat a prozkoumat open-source řešení, které tyto požadavky splňuje, prokázat toto naplnění, naučit se systém používat a rozvíjet.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to understand principles of the events stream processing using big data technologies, analyse requirements on a system that provides services of this processing via a user-friendly interface, find and examine an open-source solution that fulfill these requirements, prove this fulfillment, learn to use, develop and build it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzpracování komplexních událostícze
dc.subjectproudové zpracování událostícze
dc.subjectreálný čascze
dc.subjectvelká datacze
dc.subjectFlinkcze
dc.subjectNussknackercze
dc.subjectcomplex event processingeng
dc.subjectevent stream processingeng
dc.subjectreal timeeng
dc.subjectbig dataeng
dc.subjectFlinkeng
dc.subjectNussknackereng
dc.titleZpracování velkých dat v realtime režimucze
dc.titleReal time big data processingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record