Show simple item record

Signal Processing from Optical Senzor Arraydc.contributor.advisorMařík Radek
dc.contributor.authorJakub Šedý
dc.date.accessioned2019-06-11T14:50:48Z
dc.date.available2019-06-11T14:50:48Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-882930737605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82674
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá klasifikací zvukových signálů získaných z optických vláken. Cíle dosahuje pomocí analýzy problému, návrhu architektury, implementace klientské a serverové aplikace. Dále se práce zabývá testováním klientské aplikace. Výsledná aplikace je schopná zpracovávat různé typy signálů v předem stanoveném formátu a klasifikovat je. Poslední část se věnuje hledání té nejvhodnější klasifikace pro experimentální data. Z výsledků experimentální části je patrné, že úspěšnost klasifikace u experimentálních dat ovlivňuje více předzpracování než samotná klasifikace.cze
dc.description.abstractThe aim of the master thesis is to classify acoustic signals acquired from optical fibres. Main goal is achieved by analyzing the problem, designing the architecture of client and server applications and their implementation followed by a test of the client application. The final version of the application is able to process different types of signals in predetermined format and classify them. Last part of this thesis focuses on finding the ideal classification for experimental data. Based on the results, it is apparent that success rate of classification for the experimental data is affected way more by preprocessing than the classification itself.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStrojové učenícze
dc.subjectDjangocze
dc.subjectAngularcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectScikit-learncze
dc.subjectOptická vláknacze
dc.subjectNáhodný lescze
dc.subjectRozhodovací stromcze
dc.subjectPodpůrné vektorové strojecze
dc.subjectLogistická regresecze
dc.subjectNaivní Bayescze
dc.subjectShlukovánícze
dc.subjectKlasifikacecze
dc.subjectDeep learningcze
dc.subjectUmělé neuronové sítěcze
dc.subjectRekurentní neuronové sítěcze
dc.subjectK-nejbližších sousedůcze
dc.subjectMachine learningeng
dc.subjectDjangoeng
dc.subjectAngulareng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectScikit-learneng
dc.subjectOptical fibereng
dc.subjectRandom foresteng
dc.subjectDecision treeeng
dc.subjectSupport vector machineeng
dc.subjectLogistic regressioneng
dc.subjectNaive Bayeseng
dc.subjectClusteringeng
dc.subjectClassificationeng
dc.subjectDeep learningeng
dc.subjectArtificial neural networkeng
dc.subjectRecurrent neural networkeng
dc.subjectK-nearest neighborseng
dc.titleZpracování akustických signálů z optických senzorůcze
dc.titleSignal Processing from Optical Senzor Arrayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMaršálek Jakub
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record