Show simple item record

Honeypot for wireless IoT networks

dc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorSimon Štefunko
dc.date.accessioned2019-06-11T14:50:48Z
dc.date.available2019-06-11T14:50:48Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-882930740005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82673
dc.description.abstractCiele tejto práce ležia v teoretickej analýze konceptu Internet vecí (IoT) a jeho bezpečnostných problémov, praktickom výskume a vývoji nového unikát-neho zariadenia zvaného "IoT honeypot". Analytická časť práce sumarizuje existujúce hardvérové a softvérové riešenia, a sústredí sa na technológiu Soft-vérom definovaného rádia (SDR), ktorá bola použitá na vývoj IoT honeypot-u. Vyvíjaný prototyp v súčasnosti podporuje rozšírený Z-Wave protokol. Avšak, dizajn je dosť univerzálny na to, aby v budúcnosti podporoval ďalšie IoT protokoly. Motiváciou tejto práce bolo vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže zbierať informácie o IoT komunikácii, detegovať potenciálnych útočníkov, a pôsobiť ako návnada, ktorá komplikuje útočníkom objaviť a prebrať kon-trolu nad skutočnými nasadenými IoT zariadeniami, ako sú senzory, spínače, a podobne. Výstupom tejto práce je funkčný IoT honeypot, ktorý podporuje viacero režimov fungovania (napríklad pasívny alebo interaktívny režim), a môže byť nasadený ako súčasť Z-Wave infraštruktúry. Predstavuje komple-ment k ostatným bezpečnostným nástrojom a mechanizmom, ktoré zvyšujú úroveň bezpečnosti IoT infraštruktúry.cze
dc.description.abstractThe goals of this thesis lay among theoretical analysis of the Internet of Things (IoT) concept and its security issues, and practical research and development of a new unique device called "IoT honeypot." The analytical part of the thesis summarizes existing hardware and software solutions and concentrates on Software Defined Radio (SDR) technology, which was used for the development of IoT honeypot. The developed prototype currently supports a wide-spread Z-Wave protocol. However, the design is universal enough to support other IoT protocols in the future. The motivation of this thesis was to create a device that can collect information about IoT traffic, detect potential attackers, and act as a decoy that complicates attackers to discover and hack real deployed IoT devices, such as sensors, switches, and so on. The result of the thesis is a working IoT honeypot that supports multiple modes of operation (such as passive or interactive mode), and that can be deployed as a part of a Z-Wave infrastructure. It is as a complement to other security tools and mechanisms that increase the security of IoT infrastructure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectSoftvérom Definované Rádiocze
dc.subjectSDRcze
dc.subjecthoneypotcze
dc.subjectZ-Wavecze
dc.subjectsieťová bezpečnosťcze
dc.subjectIoTeng
dc.subjectSoftware Defined Radioeng
dc.subjectSDReng
dc.subjecthoneypoteng
dc.subjectZ-Waveeng
dc.subjectnetwork securityeng
dc.titleHoneypot pro bezdrátové IoT sítěcze
dc.titleHoneypot for wireless IoT networkseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSoukup Dominik
theses.degree.disciplinePočítačové systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record