Show simple item record

CSV file validator according to the CSV on the Web W3C recommendationsdc.contributor.advisorKlímek Jakub
dc.contributor.authorVojtěch Malý
dc.date.accessioned2019-06-11T14:50:47Z
dc.date.available2019-06-11T14:50:47Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-882930731105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82671
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na tvorbu validátoru Comma-separated values (CSV) souborů podle W3C doporučení CSV on the Web. Zmíněné doporučení definuje, jakým způsobem se mají ukládat tabulková data ve formátu CSV a jak k nim mohou být přikládány dodatečná metadata v podobě JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD) deskriptorů. Validátor je knihovna napsaná v programovacím jazyku Java. Součástí práce je i konzolová aplikace, webová služba a webová aplikace, které využívají implementovanou knihovnu pro spouštění validací. Práce se zabývá celým vývojovým procesem validátoru: analýzou, návrhem, implementací s ohledem na budoucí vývoj, testováním a dokumentací. Na závěr je vyvinutý validátor vyhodnocen vzhledem k již existujícím validátorům.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with creating a validator for Comma-separated values (CSV) files according to the W3C recommendation CSV on the Web. This recommendation defines how to save tabular data in the CSV format and how to attach additional metadata to this data in the form of JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD) descriptors. The validator is a Java library written in the Java programming language. A console application, a web service and a web application which use the implemented library are also part of the thesis. The thesis covers all parts of the development process: analysis, design, implementation with regards to future development, testing and documentation. Finally, the implemented validator is compared to other existing validators.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvalidátorcze
dc.subjectwebová službacze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectvalidace CSV souborůcze
dc.subjectCSV on the Webcze
dc.subjectJSON-LDcze
dc.subjectJavacze
dc.subjectvalidatoreng
dc.subjectweb serviceeng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectvalidation of CSV fileseng
dc.subjectCSV on the Webeng
dc.subjectJSON-LDeng
dc.subjectJavaeng
dc.titleValidátor CSV souborů dle W3C doporučení CSV on the Webcze
dc.titleCSV file validator according to the CSV on the Web W3C recommendationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠpaček Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record