Show simple item record

Research of a detector for studying high-energy photons generated during laser-plasma interactiondc.contributor.advisorGiuffrida Lorenzo
dc.contributor.authorValeriia Istokskaia
dc.date.accessioned2019-06-11T14:50:16Z
dc.date.available2019-06-11T14:50:16Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-879170071105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82649
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na zkoumání nového typu detektoru vysokoenergetických fotonů určeného pro nadcházející experimenty ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vzhledem k tomu, že lasery v ELI Beamlines budou charakterizovány ultravysokými výkony a intenzitami (více než 10^21 W/cm2), extrémně intenzivní a krátké pulsy energetických fotonů (rtg a gama s teplotou až 50 MeV ) budou vyzařovány během interakce těchto laserů s terči. Běžně používaná diagnostika není schopná provádět spektrometrii pulzního fotonového záření v reálném čase, a proto byl vyvíjen nový detektor – elektromagnetický kalorimetr. V ideálním případě takový detektor bude schopen odhadnout teplotu produkovaných fotonů a stanovit jejich energetické rozdělení. Tato práce zahrnuje popis výsledků simulací, které byly provedeny pro návrh kalorimetru pomocí simulačního kódu FLUKA, a možné algoritmy rekonstrukce signálu z detektoru.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses on the research of a new type of high-energy photons detector to be used in upcoming experiments in the frame of the ELI Beamlines project. Since lasers with ultra-high peak powers and intensities (more than 10^21 W/cm2) will be available at ELI Beamlines, extremely intense and short high-energy photon bursts (with temperature up to 50 MeV) will be emitted during the laser-matter interaction. The currently used diagnostics are not suitable for real-time spectroscopy of such radiation, therefore a novel detector, an electromagnetic calorimeter, has been developed. Ideally, such detector should be capable to estimate the temperature of the generated photons and provide their energy distribution. The thesis describes the simulations that were performed employing the Monte Carlo FLUKA code to design the calorimeter and the signal reconstruction techniques developed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPetawattové laserycze
dc.subjectdetektor vysokoenergetických fotonůcze
dc.subjectelektromagnetický kalorimetrcze
dc.subjectrekonstrukce signálucze
dc.subjectfyzika plazmatucze
dc.subjectPetawatt laserseng
dc.subjecthigh-energy photons detectoreng
dc.subjectelectromagnetic calorimetereng
dc.subjectsignal unfoldingeng
dc.subjectplasma physicseng
dc.titleZkoumání detektoru vysokoenergetických fotonů vytvořených v průběhu interakce laser-plazmacze
dc.titleResearch of a detector for studying high-energy photons generated during laser-plasma interactioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrása Josef
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record