Show simple item record

Quantum Weyl gravity and its cosmological implicationsdc.contributor.advisorJizba Petr
dc.contributor.authorJaroslav Kňap
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:37Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:37Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifierKOS-876864466805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82621
dc.description.abstractWeylova teorie gravitace je unikátní konformně invariantní teorie gravitace ve čtyř dimensionálním časoprostoru. Zájem o tuto teorii roste díky její poruchové renormalizovatelnosti a nedávném úspěchu při vysvětlení galaktických rotačních křivek. Tato práce začíná přehledem základních konceptů v konvenční kosmologii, s důrazem na koncepty vztahující se k inflaci. Po teoretické motivaci konceptu inflace představuje některé základní důsledky tohoto konceptu a možné fyzikální mechanismy. Následně se zaměřujeme na diskuzi inflačního scénaře ve Weylově teorii, konkrétně ve fázi zlomené škálové symetrie. V poslední části pak začínáme výpočet jednosmyčkového efektivního potenciálu pro skalární pole v De Sitterově pozadí.cze
dc.description.abstractWeyl’s theory of gravity is a unique conformally invariant theory of gravity in four dimensional spacetime. The interest in this theory is growing, due to its power-counting renormalizability and its recent success in explaining galaxy rotation curves. This work begins with overview of basic concepts in conventional cosmology, with emphasis on concepts relating to inflation. After theoretical motivation of the concept of inflation, we introduce some basic consequences of this concept a its possible physical mechanism. We follow up by discussing inflationary scenarios in Weyl’s theory of gravity, specifically in the phase of broken scale symmetry. In the final part we start a calculation of one-loop effective potential for scalar field in De Sitter background.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDe Sitterův prostorcze
dc.subjectinflacecze
dc.subjectkonformní symetriecze
dc.subjectkvantová teorie gravitacecze
dc.subjectWeylovagravitacecze
dc.subjectConformal symmetryeng
dc.subjectDe Sitter spaceeng
dc.subjectinflationeng
dc.subjectquantum theory of gravityeng
dc.subjectWeyl gravityeng
dc.titleKvantová Weylova gravitace a její kosmologické implikacecze
dc.titleQuantum Weyl gravity and its cosmological implicationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLambiase Gaetano
theses.degree.disciplineMatematická fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record