Show simple item record

Analysis and Design of Appropriate Software Testing Procedures for Children under 6 Years of Agedc.contributor.advisorPavlíček Josef
dc.contributor.authorJana Srogončíková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:25Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:25Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-862365982605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82611
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodných postupů kvalitativního uživatelského testování použitelnosti mobilních vzdělávacích aplikací pro děti v předškolním věku. Zároveň je součástí práce v rámci poznání cílové skupiny uživatelů studie mentálního modelu dětí do šesti let a vlivu moderních technologií na tento model. Hlavním záměrem je ukázat důležitost cílení aplikací na její uživatele a upozornit na možné následky špatně navrženého uživatelského prostředí.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with analysis and design of convenient procedures of qualitative user testing of usability in the area of educational mobile applications for preschool children. In the same time the thesis contains mental model study concerning children up to six years of age and impact of modern technologies on this model to determine target user group. The main goal is to show the importance of aiming the applications to its target users and warn about potential consequences of poorly designed user interface.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUživatelský prožitekcze
dc.subjecttestování použitelnosticze
dc.subjectuživatelské testovánícze
dc.subjectmentální modelcze
dc.subjectvzdělávací aplikacecze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectdětské hrycze
dc.subjectUser experienceeng
dc.subjectusability testingeng
dc.subjectuser testingeng
dc.subjectmental modeleng
dc.subjecteducational applicationeng
dc.subjectmobile applicationeng
dc.subjectgames for kidseng
dc.titleAnalýza a návrh vhodných postupů testování software určených pro děti do 6 letcze
dc.titleAnalysis and Design of Appropriate Software Testing Procedures for Children under 6 Years of Ageeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record