Show simple item record

Simulating the impact of prioritization of emergency vehicles at traffic light controlled junctions on the other traffic

dc.contributor.advisorHurák Zdeněk
dc.contributor.authorVít Obrusník
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:38Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:38Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-860412635005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82534
dc.description.abstractV této práci je vytvořen scénář mikroskopické simulace dopravy obsahující čtyři po sobě jdoucí křižovatky řízené semafory. Hlavní náplní je simulovat metody preference pro vozidla záchranných služeb projíždějících křižovatkami. Simulovány jsou tři módy: první, záchranné vozidlo nedostává žádnou preferenci na semaforech a spoléhá se jen na sirény a majáky, druhý, po projetí určité vzdálenosti od křižovatky se záchranné vozidlo přihlásí o preferenci, třetí, záchranné vozidlo signalizuje svou pozici a řadič křižovatky rozhodne o čase spuštění pref-erence v závislosti na aktuálním stavu dopravy. Z výstupních dat simulací je vyhodnocena výhodnost jednotlivých módu pro záchranné vozidlo a je analyzován dopad na okolní do-pravu. Simulovaná oblast je část města Brno (Česká republika). Pro namodelování hustoty dopravy byla poskytnuta data z měření indukčních smyček. V simulaci byly použity statické signální plány semaforů pro danou oblast.cze
dc.description.abstractIn this thesis, a microscopic traffic simulation scenario is created containing four adjacent traffic light controlled junctions. The main task is to simulate prioritization techniques for emergency vehicles going through them. Three modes are modelled: first, the emergency vehicle has no preference on traffic lights and needs to rely on sirens and bluelight, second, the emergency vehicle signals preemption request after crossing certain distance from the junction and third, the emergency vehicle beacons its position and traffic light controller decides about the time to start preference, based on actual traffic situation. Outputs from simulations are then used to compare the benefits for the emergency vehicle and the impact on the other traffic. The area of the simulation scenario is a part of Brno city (the Czech Republic). Induction loop measurements were provided for traffic demand modelling. Static traffic light signal plans for the area were used.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzáchranné vozidlocze
dc.subjectmikroskopická simulace dopravycze
dc.subjectV2X komunikacecze
dc.subjectpreferencecze
dc.subjectemergency vehicleeng
dc.subjectmicroscopic traffic simulationeng
dc.subjectV2X communicationeng
dc.subjectpreferenceeng
dc.titleSimulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravucze
dc.titleSimulating the impact of prioritization of emergency vehicles at traffic light controlled junctions on the other trafficeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHerman Ivo
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record