Show simple item record

Improved USACdc.contributor.advisorMatas Jiří
dc.contributor.authorMaksym Ivashechkin
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:26Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:26Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-787023215305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82524
dc.description.abstractRobustní odhad je důležitý otevřený problém, který má aplikace ve mnoha oblastech. Jedním z nejpopulárnějších robustních algoritmů pro odhad je RANdom SAmple Consensus, který je schopen efektivně poskytnout dobrý odhad s využitím i poměrně kontaminovaných dat. V posledních desetiletích se ve mnoha ohledech zlepšil robustní odhad parametrických modelů. Navržený univerzální rámec USAC++ pro náhodný výběr a konsenzus obsahuje v této studii (zatím) lepší metody pro robustní odhad. Nejpoužívanější algoritmy založené na RANSACu jsou přezkoumání, diskutované a implementované přesnějším, rychlejším a jednodušším způsobem. Rámec je napsán v jazyce C++ a byl otestován na úlohách vícepohledové geometrie a vyhodnocován na různých veřejně dostupných datových sadech.cze
dc.description.abstractRobust estimation is an important open problem, which has applications in many areas. One of the most popular robust estimation algorithm is RANdom SAmple Consensus, that is able to efficiently provide good estimation using even fairly contaminated data. Robust estimation of parametric models has been improving in many respects over the last decades. The proposed in this study universal framework USAC++ for random sample and consensus includes novel superior (so far) methods for robust estimation. The most used RANSAC-based algorithms are reviewed, discussed and implemented in a more accurate, faster and simple way. The framework is written in C++ and was tested on multiple view geometry problems and evaluated on different publicly available datasets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRANSACcze
dc.subjectrobustní odhadcze
dc.subjectlokální optimalizacecze
dc.subjecthomografiecze
dc.subjectepipolární geometriecze
dc.subjectRANSACeng
dc.subjectrobust estimationeng
dc.subjectlocal optimizationeng
dc.subjecthomographyeng
dc.subjectepipolar geometryeng
dc.titleUSAC++cze
dc.titleImproved USACeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKybic Jan
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record