Show simple item record

Intercompany Comparsion of Competetive Bussines

dc.contributor.advisorSabolovič Mojmír
dc.contributor.authorMichal Tomko
dc.date.accessioned2019-06-11T14:47:11Z
dc.date.available2019-06-11T14:47:11Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-785932726705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82514
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje mezipodnikovému srovnávání konkurenčních podniků na základě finanční analýzy. Teoretická část se zaměřuje na zdroje pro finanční analýzu a vysvětluje význam běžně používaných ukazatelů, které tvoří finanční analýzu. Praktická část je založena na finančních analýzách jednotlivých podniků, kdy pracuje s několika skupinami ukazatelů, vysvětluje jejich význam, popisuje jejich vývoj v průběhu let a srovnává hodnoty ukazatelů jednotlivých podniků mezi sebou.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on intercompany comparison of competitive businesses based on financial analysis. Theoretical part is about sources for financial analysis and about explanation of com-monly used indicators that make up financial analysis. Practical part is based on financial analysis of individual companies, where it works with several groups of indicators, explains their meaning, describes their progression over the years and compares the values of individual companies with each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectmezipodnikové srovnávánícze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectrozdílové ukazatelecze
dc.subjectbonitní a bankrotní modelycze
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectintercompany comparisoneng
dc.subjectabsolute ratioseng
dc.subjectprofitability ratioseng
dc.subjectdis-tinction ratioseng
dc.subjectfinancial health and bankruptcy modelseng
dc.titleMezipodnikové srovnání podniků v konkurenčním prostředícze
dc.titleIntercompany Comparsion of Competetive Bussineseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMyšková Renáta
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record