Show simple item record

Design and implementation of rooms reservation system

dc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorJan Vostrý
dc.date.accessioned2019-06-11T14:46:43Z
dc.date.available2019-06-11T14:46:43Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-782890538405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82492
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou výukových materiálů předmětu "Informační systémy", návrhem, implementací aplikace pro rezervaci místností a nasazením aplikace do IBM Cloud. Popisuje prototypování, prototypovací nástroje, prostředí IBM Cloud a práci s ním. Ukazuje postup, jak od požadavků, dojít přes návrh, implementaci a testování, až k nasazení aplikace do provozu. Vytvětluje jednotlivé rozhodnutí a kroky při návrhu, implementaci a nasazení aplikace. Výsledkem této práce je rozšíření výukových materiálů předmětu "Informační systémy" a dle návrhu implementovaná aplikace.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with analyse of the teaching materials for subject "Informacní systémy“, design and implementation of room reservation system and application deploy to IBM Cloud. It describes prototyping, prototyping tools and IBM Cloud environment. It shows process how to get from requirements over design, prototype, implementation and testing to deploying the application to cloud. It explains decisions and steps in design, implementation and application deploy. The results of this thesis are extension of teaching material for subject "Informacní Systémy“ and implemented room reservation system based on described design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrezervační systémcze
dc.subjectpřípadová studiecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectnávrh systémucze
dc.subjectimplementace rezervačního systémucze
dc.subjectwireframecze
dc.subjectprototypcze
dc.subjectcloudcze
dc.subjectIBM Cloudcze
dc.subjectnasazenícze
dc.subjectreservation systemeng
dc.subjectcase studyeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectsystem designeng
dc.subjectreservation system implementationeng
dc.subjectwireframeeng
dc.subjectprototypeeng
dc.subjectcloudeng
dc.subjectIBM Cloudeng
dc.subjectdeplyeng
dc.titleNávrh a implementace aplikace pro podporu rezervace místnostícze
dc.titleDesign and implementation of rooms reservation systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record