Show simple item record

Financial Analysis of Company R - FIN s.r.o.dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorJolana Hocká
dc.date.accessioned2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.available2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-780131083905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82459
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti R-FIN s.r.o. v letech 2013 - 2017. Cílem práce je zhodnotit výkonnost podniku a navrhnout možnosti na zlepšení finanční situace. Bakalářskou práci člením na dvě části. V teoretické části uvedu nástroje finanční analýzy. V praktické části představím společnost R-FIN s.r.o. a následně budu aplikovat nástroje z teoretické části. Na závěr provedu celkové zhodnocení a návrh na zlepšení finanční situace podniku.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the financial analysis of R-FIN s.r.o. in the years 2013 - 2017. The aim of the thesis is to evaluate the performance of the company and propose options for improving the financial situation. Bachelors work in two parts. In the theoretical part I will introduce financial analysis tools. In the practical part I will introduce company R-FIN s.r.o. and then apply the tools from the theoretical part. Finally, I will make an overall assessment and a proposal to improve the financial situation of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectfinanční zdravícze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectsouhrnné indexycze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcze
dc.subjectvýkaz o peněžních tocíchcze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectfinancial healtheng
dc.subjectratio indicatorseng
dc.subjectaggregate indiceseng
dc.subjectbalance sheeteng
dc.subjectprofit and loss statementeng
dc.subjectcash flow statementeng
dc.titleFinanční analýza společnosti R - FIN s.r.o.cze
dc.titleFinancial Analysis of Company R - FIN s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStrouhal Jiří
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record