Show simple item record

Use of Price Comparators of Goods to Increase Sales of Selected E-shopdc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorDominika Konečná
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:37Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:37Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-780131025405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82440
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím cenových srovnávačů zboží Heureka.cz a Zboží.cz v rámci vybraného internetového obchodu. Cílem práce je analýza a zhodnocení využívaných cenových srovnávačů zboží, vypracování návrhu na jejich zefektivnění a následná implementace a vyhodnocení. Teoretická část je zaměřena na definování marketingu a jeho podobu v online prostředí. Dále jsou vymezeny základní nástroje internetového marketingu, které jsou stručně popsány. Praktická část vychází z části teoretické. Nejprve je stručně představen internetový obchod a následuje analýza stavu zbožových srovnávačů před optimalizací. Dále je vytvořen návrh optimalizace a její implementace. Závěrečné kapitoly se věnují vyhodnocení proběhlé optimalizace a celkovému zhodnocení a doporučení do budoucna.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on using price comparison sites Heureka.cz and Zboží.cz within a selected e-shop. The aim of this paper is to analyse and evaluate the used sites for price comparisons of goods, to elaborate a proposal for their ef-fectiveness and to implement and evaluate is subsequently. The theoretical part is concentrated on defining marketing and its form in online environment. Further-more, the basic tools of internet marketing are described and defined. The practical part is based on the theoretical section. First, an e-shop is briefly introduced, then an analysis of the merchandise comparison sites follows before an optimization. Furthermore, an optimization is proposed and it is later implemented. The final chapter are devoted to the evaluation of the optimization and overall assessment. Recommendations for the future are proposed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOnline marketingcze
dc.subjectinternetový obchodcze
dc.subjectcenové srovnávače zbožícze
dc.subjectHeureka.czcze
dc.subjectZbozi.czcze
dc.subjectOnline marketingeng
dc.subjecte-shopeng
dc.subjectprice comparators of goodseng
dc.subjectHeureka.czeng
dc.subjectZbozi.czeng
dc.titleVyužití cenových srovnávačů zboží ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchoducze
dc.titleUse of Price Comparators of Goods to Increase Sales of Selected E-shopeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKrálová Petra
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record