Show simple item record

Large-Scale Data Analysis for Higgs Boson Mass Reconstruction in ttH Productiondc.contributor.advisorSopczak André
dc.contributor.authorPetr Urban
dc.date.accessioned2019-06-11T14:43:05Z
dc.date.available2019-06-11T14:43:05Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-762877593305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82322
dc.description.abstractTato práce se zabývá problémem rekonstrukce klidové hmotnosti částice známé jako Higgsův boson pomocí technik strojového učení - neuronových sítí. Je zaměřena na rozpadový kanál 2lSS+1Tau-had. V první části je vysvětlen problém rekonstrukce klidové hmotnosti a popsány některé přístupy k jeho řešení. Další část popisuje fázi rekonstrukce klidové hmotnosti všech částic pomocí exaktních výpočtů a algoritmů. Poté jsou použita data získaná během rekonstrukce ostatních částic ttH systému. Na různě velkých datasetech, je natrénováno a otestováno několik neuronových sítí pro predikci/odhad klidové hmotnosti Higgsova bosonu na úrovni simulace. Nakonec jsou připraveny neuronové sítě pro odhad klidové hmotnosti na úrovni detektoru a pro rozlišení signálu a pozadí.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the problem of reconstruction of the invariant mass of the Higgs boson using machine learning techniques -- neural networks. It focuses on the 2lSS+1Tau-had decay channel. In the first part, the problem of mass reconstruction is explained and some used approaches to the problem are described. The next part describes the phase of reconstructing the invariant mass of all the particles using exact formulas and algorithms. Then, the data obtained during reconstruction of the other particles of the ttH system are used. Several neural networks are trained and tested on different datasets to predict/estimate the invariant mass of the Higgs boson on truth level. Finally, neural networks for estimating the invariant mass of the Higgs boson on detector level and distinguishing signal events from background are prepared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectATLAScze
dc.subjectCERNcze
dc.subjectHiggsův bosoncze
dc.subjectklidová hmotnostcze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectATLASeng
dc.subjectCERNeng
dc.subjectHiggs bosoneng
dc.subjectinvariant masseng
dc.subjectneural networkseng
dc.titleDatová analýza pro rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v ttH produkcicze
dc.titleLarge-Scale Data Analysis for Higgs Boson Mass Reconstruction in ttH Productioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJanoušek Jan
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record