Show simple item record

Performance comparison of Kotlin, C/C++ and Dart languages on Android OSdc.contributor.advisorHavryluk Michal
dc.contributor.authorMichal Lepíček
dc.date.accessioned2019-06-11T14:42:55Z
dc.date.available2019-06-11T14:42:55Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-762877585905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82315
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá měřením výkonnosti aplikací pro mobilní operační systém Android. Nezbytnou součástí je návrh a implementace pomocí jazyků Kotlin (Android SDK), C/C++ (Android NDK) a Dart (Flutter SDK). V práci se zabývám různými faktory při vývoji a hlavně běhu aplikací na systému Android. Tyto faktory jsem analyzoval a podle nich navrhl dílčí úlohy, které jsou výkonnostně změřeny a porovnány mezi zmíněnými jazyky.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on measurement of performance of applications for Android, the mobile operating system. An essential part is design and implementation of applications via programming languages Kotlin (Android SDK), C/C++ (Android NDK) and Dart (Flutter SDK). In this work I am dealing with various factors of development process and especially runtime of Android applications. These factors I analyzed and accordingly designed partial tasks whose measured performance is compared among said languages.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectFluttercze
dc.subjectDartcze
dc.subjectKotlincze
dc.subjectC/C++cze
dc.subjectvýkonnostcze
dc.subjectAndroideng
dc.subjectFluttereng
dc.subjectDarteng
dc.subjectKotlineng
dc.subjectC/C++eng
dc.subjectperformanceeng
dc.titleVýkonnostní porovnání jazyků Kotlin, C/C++ a Dart na Android OScze
dc.titlePerformance comparison of Kotlin, C/C++ and Dart languages on Android OSeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNováček Tomáš
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record