Show simple item record

Data-Driven Model Estimating Changes of Image Properties According to Illumination

dc.contributor.advisorJašek Otakar
dc.contributor.authorŠimon Pavlín
dc.date.accessioned2019-06-04T14:52:22Z
dc.date.available2019-06-04T14:52:22Z
dc.date.issued2019-06-03
dc.identifierKOS-785930267005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82242
dc.description.abstractPři search & rescue misích se robot často pohybuje v rapidně odlišném osvětlení, než na které je primárně naučen. Příkladem může být navigace robota v dole, kdy je robot nucen si přisvicovat vlastním zdrojem světla. V těchto řípadech je užitečně vědět, jak se podoba objektů ve scéně změní oproti podoby objektů ve standardním globálním osvětlení. Tato práce se zabývá návrhem algoritmu, který odhaduje tuto změnu osvětlení ve scéně. Cílem práce se předpokládá algoritmus, který ze znalosti obrazu v globálním osvětlení a odpovídajícíh hloubkových datech vygeneruje obraz scény, osvětlené jediným bodovým světlem umístěném na robotu.cze
dc.description.abstractIn search & rescue missions, a robot is located in places with extremely different lighting conditions than those it's primarily trained for. An example of this is navigation in a mine, where the robot must use its own light source. In these cases, it's useful to know how image properties in a scene change compared to a standard, globally-illuminated environment. This thesis focuses on the development of an algorithm which predicts this change of illumination in a scene. Given an image of a globally illuminated scene and corresponding depth data, the algorithm generates an image as it would appear if the scene were illuminated by a point source of light mounted on the robot.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectodhad osvětlenícze
dc.subjectosvětlovací modelcze
dc.subjectbodový zdroj světlacze
dc.subjectprediction of illuminationeng
dc.subjectreflection modeleng
dc.subjectlight sourceeng
dc.titleOdhad změny vlastností obrazu v závislosti na světelných podmínkáchcze
dc.titleData-Driven Model Estimating Changes of Image Properties According to Illuminationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeHurych David
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record