Show simple item record

Schedule and Reservation System

dc.contributor.advisorGenyk-Berezovskyj Marko
dc.contributor.authorJan Mádle
dc.date.accessioned2019-06-04T14:45:46Z
dc.date.available2019-06-04T14:45:46Z
dc.date.issued2019-06-03
dc.identifierKOS-695600203605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82229
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu a rezervace prostor. Seznamuje čtenáře s možnými řešeními, jak tvořit rozvrh automaticky. Uvádí konkrétní řešení s pomocí celočíselného lineárního programování. Prezentuje návrh systému, včetně všech jeho částí (back end, batabáze i front end). Rozebírá implementaci systému v jeho zjednodušené podobě. Uvádí uživatelské testování identifikující nedostatky v implementovaném uživatelském rozhraní a navrhuje jejich řešení. Implementaci doprovází uživatelskou a programátorskou dokumentací.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis engages the problem of scheduling and design of reservation system. It introduces the reader existing solutions of automatic timetabling. Provides concrete solution with help of integer linear programming. It represents design of the system along with all of his parts (back end, database and front end). Discusses system implementation in his simplified form. With the help of user interface testing, possible problems and solutions, with the user interface, are discussed. Implementation is accompanied by user and programmer documentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrozvrhovánícze
dc.subjectceločíselné lineární programovánícze
dc.subjecttvorba rozvhucze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectExpresscze
dc.subjectSQL MariaDBcze
dc.subjectEjscze
dc.subjectschedulingeng
dc.subjectinteger linear programmingeng
dc.subjecttimetablingeng
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectExpresseng
dc.subjectSQL MariaDBeng
dc.subjectEjseng
dc.titleSystém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostorcze
dc.titleSchedule and Reservation Systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŽára Ondřej
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record