Show simple item record

I/57 Kunín, West Bypassdc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorŠanobová Lenka
dc.date.accessioned2019-02-20T11:17:36Z
dc.date.available2019-02-20T11:17:36Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-884678776605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81203
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení útvary, chráněnou krajinnou oblast Poodří a další ekologicky významné celky. Dále je třeba zohlednit křížení se stávající železniční tratí, plánovaným plavebním kanálem Dunaj-Odra-Labe a stávající silniční sítí.cze
dc.description.abstractThe topic of the master´s thesis is the design of the western bypass of Kunín in two variants. The goal of the study is to check the transitiveness of the interested area and to provide the necessary design parameters of the road with respect to residential areas, protected landscape area of Poodří and other ecologically significant locations. Consideration must also be given to crossing the existing railway line, the planned Danube - Oder - Elbe navigation channel and the existing road network.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObchvat,silnice I. třídy,plavební kanál Dunaj-Odra-Labe,úrovňová křižovatka,mimoúrovňová křižovatka,okružní křižovatkacze
dc.subjectbypass,1st class road,navigation channel Danube - Odra – Elbe,level crossing,flyover,roundabouteng
dc.titleI/57 Kunín, západní obchvatcze
dc.titleI/57 Kunín, West Bypasseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeKonečný Erich
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record