Show simple item record

Implementation of BIM Systems for Energy Analysis and Optimization in Buildingsdc.contributor.advisorKarásek Jiří
dc.contributor.authorKoyš Matej
dc.date.accessioned2019-02-20T11:17:18Z
dc.date.available2019-02-20T11:17:18Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifierKOS-884677339705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81185
dc.description.abstractTato diplomová práce byla vytvořena na teoretické bázi pro zvýšení povědomí o BIM ve stavebnictví a poskytnutí představy o inovacích, které by mohly potenciálně posílit energetický management a architektonický design v České republice. Začíná výzkumem v obou oblastech a popisuje relativně nový, uživatelsky přívětivý přístup k implementaci opatření ke snížení spotřeby energie již v počáteční fázi návrhu. Ve středním stádiu představím studie a výzkum certifikovaných spolehlivých nástrojů, které v současné době společnosti nejčastěji používají. Hlavní problém se zaměřuje na jednoduchou simulaci, která čtenáře obeznámí s integrovaným analytickým nástrojem v aplikaci Revit a vyhodnotí přesnost použitého softwaru pro ověření jeho spolehlivosti pro budoucí účely návrhu a vývoje. Pro simulaci byla použita referenční budova - v tomto případě rodinný dům (bývalý univerzitní projekt s vypracovanou architektonickou studií, částečná projektová dokumentace včetně PENB). Výsledkem daného experimentu je srovnání výsledků a použitých výpočtových metod, definování jejich rozdílů a stanovení doporučení pro zlepšení z pohledu uživatele.cze
dc.description.abstractThis master's thesis was developed on a theoretical basis to raise awareness about BIM in the building industry and to give an idea of the innovations that could potentially enhance energy management and architectural design in the Czech Republic. It starts with a research within both areas and describes a relatively new user-friendly approach to implement energy consumption reducing measures already in the early design stage. In the middle stage, I will introduce studies and research on certified reliable tools currently used by companies the most. The main problem focuses on a simple simulation that acquaints the reader with the built-in analysis tool in Revit and checks the accuracy of the used software to verify its reliability for future design and development purposes. For the simulation, a referential building will be used - in this scenario a family house (a former university project with elaborated architectural study, partial project documentation including an EPC). The outcome of the given experiment is a comparison of the results and used calculation methods, defining their differences and setting recommendation for improvement from the user perspective.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnergetická analýza,BIM,Autodesk Revit,Vestavěný energetický nástroj,Analýza z perspektivy uživatelecze
dc.subjectEnergy analysis,BIM,Autodesk Revit,Built-in energy tool,Analysis from the user-perspectiveeng
dc.titleZačlenění systémů BIM pro analýzu a optimalizaci energie v budováchcze
dc.titleImplementation of BIM Systems for Energy Analysis and Optimization in Buildingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeSýkora Lukáš
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record