Show simple item record

Traffic Solution of City Distric Prague 6 - Dědina

dc.contributor.advisorUhlík Michal
dc.contributor.authorSochůrek Ondřej
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:41Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:41Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880324413405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81156
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a odstavných stání. Pro analýzu stávajícího stavu bylo provedeno několik dopravních průzkumů, které měly zhodnotit jednak původní řešení a následně nové řešení po dílčích úpravách, které se uskutečnily v období od června do září 2018. Tato práce se zabývala čtyřmi vytipovanými oblastmi, mezi které patřilo řešení dopravy v klidu na sídlišti Na Dědině, v ulicích Navigátorů a Nová Šárka, řešení přechodu pro chodce u autobusové zastávky Sídliště Na Dědině, řešení místa otáčení u ZŠ Dědina a poslední část se zabývala zklidněním oblasti ulic Dědinská, Šmolíkova, Parašutistů, Pilotů, Letecká, Družicová, Radistů, Rubličova a Navigátorů. Výsledkem této práce je poklad, který obsahuje zhodnocení stavu všech čtyř zkoumaných částí, zhodnocení stavu částí po úpravách, které ve dvou lokalitách proběhly v období od června do září 2018, a návrh dalších opatření, které by zlepšily zjištěný stav.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to analyse and evaluate current traffic solution of selected area in Prague 6 - Dědina and to propose appropriate measures to increase the safety of transport and the capacity of parking spaces There were carried out several traffic surveys to analyse current situation that should evaluate current solution and solution after some partial adjustments that happened from June to September 2018. This diploma thesis occupied with four selected areas, inclouding solution of parking problems in the settlement Na Dědině and in the streets Navigátorů and Nová Šárka, solution of the pedestrian crossing next to bus stop Sídliště Na Dědině, solution turning point next to Primary school Dědina and the last part occupied with traffic calming in the streets Dědinská, Šmolíkova, Parašutistů, Pilotů, Letecká, Družicová, Radistů, Rubličova and Navigátorů. The outcoming result is a foundation that contains evaluation of all parts, evaluation after some partial adjustments that were done in two areas from June to September 2018 and proposal of possible adjustments that could improve current situation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPraha 6,Dědina,dopravní řešení,doprava v klidu,dopravní zklidněnícze
dc.subjectPrague 6,Dědina,traffic solution,parking problem,traffic calmingeng
dc.titleDopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědinacze
dc.titleTraffic Solution of City Distric Prague 6 - Dědinaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeSachl Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item




































This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record