Show simple item record

Comparison of methods for seismic response analysisdc.contributor.advisorMáca Jiří
dc.contributor.authorKučerová Kateřina
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:32Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:32Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-880324405205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81147
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda pomocí příčných sil, modální analýza pomocí spektra odezvy, metoda statického přitěžování a dynamický výpočet časového průběhu odezvy. Pro názorné porovnání byly metody aplikovány na stejnou konstrukci, vícepodlažní rámovou budovu. Výpočty byly prováděny na rovinných modelech.cze
dc.description.abstractThis master´s thesis considers the effect of seismic load on building structures. The thesis describes methods of defining and applying seismic load according to Eurocode 8. The calculations of seismic response were performed using the methods of Equivalent static modal forces, Response spectrum analysis, Nonlinear static analysis and Dynamic time-history analysis. For illustrative comparison, all the methods were applied to the same construction, a multi-storey building. The calculations were performed on planar models.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSeismické zatížení,Eurokód 8,Výpočet vlastního kmitání,Metoda příčných sil,Metoda pomocí spektra odezvy,Dynamický výpočet časového průběhu odezvy,Metoda statického přitěžování,Akcelerogram,Pushover analýza,Železobetonový rámcze
dc.subjectSeismic load,Eurocode 8,Eigenvalue analysis,Equivalent static modal forces analysis,Response spectrum analysis,Dynamic time-history analysis,Nonlinear static analysis,Time-history curve,Pushover analysis,Reinforced concrete frameeng
dc.titlePorovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatíženícze
dc.titleComparison of methods for seismic response analysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeŠtemberk Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record