Show simple item record

The design of shell roof structure for swimming pooldc.contributor.advisorVráblík Lukáš
dc.contributor.authorJordanová Michala
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:23Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:23Z
dc.date.issued2019-02-11
dc.identifierKOS-880324402205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81144
dc.description.abstractTématem této práce je návrh variant skořepinového zastřešení plaveckého bazénu. Nejdříve je navrhnuto 5 variant skořepinového zastřešení, ze které je vybrána jedna (válcová plocha), které je podrobněji dále řešena. Cílem práce je geometrický návrh zastřešení, tak aby byly dodrženy požadované výšky konstrukce. Návrh byl řešen v program Scia Engineer, kde se řešila analýza postupu výstavby přes nelineární kombinace. Výsledkem je vedení geometrie předpínacích lan a zároveň i geometrie skořepinové střechy a ověření napětí v betonu a ověření únosnosti vybraných prvků.cze
dc.description.abstractThe theme of this thesis is the design of variants of the shell roof structure for the swimming pool. 5 variants of shell roof structure are designed first, from which one is selected (cylindrical surface), which is further elaborated. The aim of the thesis is geometric design of the roofing to maintain the required height of the structure. The design was solved in the Scia Engineer program, which deals with the analysis of the construction phase through a nonlinear combination. The result is the guiding of the geometry of the prestressing strands as well as the geometry of the shell roof structure and verifying concrete stress and verifying the load-bearing capacity of selected elements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSkořepinová konstrukce,Zastřešení,Válcová plocha,Předpjaté lana,Tahové zpevnění,Nelineární analýza,Analýza fáze výstavby,Ověření napětícze
dc.subjectShell structure,Roofing,Cylindrical surface,Prestressing strands,Tension stiffening,Nonlinear analysis,Analysis of the construction phase,Verifying stresseng
dc.titleNávrh skořepinové konstrukce zastřešení plaveckého bazénucze
dc.titleThe design of shell roof structure for swimming pooleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-11
dc.contributor.refereePatrman Martin
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record