Show simple item record

Steel footbridge across the Berounka riverdc.contributor.advisorNetušil Michal
dc.contributor.authorHumpal Jakub
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:20Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:20Z
dc.date.issued2019-02-11
dc.identifierKOS-880324400305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81141
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtveřice vzpínadel a táhel s osovou vzdáleností 1,0m, rozepřené v dolní části stejným profilem jako vzpínadlo samo a v horní partii spřaženou ocelobetonovou mostovkou. Hlavní nosníky mostovky jsou spřaženy se železobetonovou deskou mostovky o šířce 3,8 m. Celkové rozpětí lávky činí 80m, rozpětí jednotlivých polí mostovky mezi vzpínadly 12,5+15+12,5+12,5+15+12,5m.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is desing and assessment of the steel footbridge at the river of Berounka at urban part of Prague 16 Radotín. The footbridge is designed as reversed beam, coupled steel-concrete. The main supporting structure consists of a four reversed beam holders with an axial distance of 1,5 m linked at bottom part with same profile as holder itself and in the upper part with coupled steel-concrete deck. The main beams are coupled with reinforced concrete bridge deck of width 3,8 m. The whole span of the footbridge is 80m, the span of the continuous deck between reversed beam holders is 12,5+15+12,5+12,5+15+12,5m.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLávka,ocel,beton,vzpínadlo,spřažená konstrukcecze
dc.subjectFootbridge,steel,concrete,reversed beam,coupled constructioneng
dc.titleOcelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounkucze
dc.titleSteel footbridge across the Berounka rivereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-11
dc.contributor.refereeJermoljev David
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record