Show simple item record

Relocation of Road No. III/10125 - Vysoký Újezd

dc.contributor.advisorJežková Jaromíra
dc.contributor.authorBudínová Veronika
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:16Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:16Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880324394905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81136
dc.description.abstractCílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) přeložky komunikace III/10125 v obci Vysoký Újezd za účelem omezení vjezdu tranzitní dopravy do centra obce. Pro navrhované řešení je důležité seznámení s problematikou daného území – jeho možnostech a úskalích, která jsou nutná respektovat. Řešeny jsou dvě úrovňové křižovatky. Jedna jako okružní, druhá variantně – okružní a styková. Výstupem diplomové práce je tedy projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, výkresovou část a související přílohy.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is processing of the project documentation at DUR level of the relocation III/10125 in the town of Vysoký Újezd for the purpose of reducing transit traffic in the centre of Vysoký Újezd. For the desing is important to acknowladge the problems of the area – its possibilities and difficulties, which have to be respected. There is the solution of two level intersections – the first one is a roundabout, the second one is a two-variant design – a roundabout and a joining intersection. The outcome of the thesis is the project documentation including a covering report, drawings and a related supplement.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpřeložka komunikace,místní komunikace,jednopruhová okružní křižovatka,styková křižovatka,úrovňová křižovatka,variantní návrh křižovatek,rekonstrukcecze
dc.subjectrelocation of the road,local roads,roundabout,joining intersection,level intersection,variant design of intersections,reconstructioneng
dc.titlePřeložka komunikace III/10125 - Vysoký Újezdcze
dc.titleRelocation of Road No. III/10125 - Vysoký Újezdeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeVejražka Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record