Show simple item record

Potential of using RFID technology in the construction industrydc.contributor.advisorKovářík Michal
dc.contributor.authorVolf Jakub
dc.date.accessioned2019-02-20T11:15:59Z
dc.date.available2019-02-20T11:15:59Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-880324233805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81122
dc.description.abstractDiplomová práce se zaobírá problematikou využití identifikace na rádiové frekvenci ve stavebním průmyslu. Práce poskytuje čtenáři podrobný přehled v oblasti radiofrekvenční identifikace, dále popisuje alternativní systém identifikace na bázi čárových kódů a oba systémy porovnává. Další teoretickou částí je výčet stávajících a budoucích aplikací zejména ve stavebním průmyslu. Praktická část se věnuje analýze stávajícího výrobního procesu železobetonových prefabrikovaných prvků, na jejímž základě je určena vhodná oblast implementace systému radiofrekvenční identifikace. Pro tuto oblast je následně namodelováno řešení sestávající z technického návrhu a finančního ohodnocení. V závěru práce jsou vyhodnoceny a interpretovány výsledky praktické části.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the use of radio frequency identification in the construction industry. The thesis provides a detailed overview of radio frequency identification, describes an alternative barcode identification system and compares both systems. The subsidiary theoretical part is the list of existing and future applications, especially in the construction industry. The practical part deals with the analysis of the existing production process of reinforced concrete prefabricated elements, on this basis the appropriate area of implementation of the radio frequency identification system is determined. A solution consisting of technical design and financial evaluation is then modeled for this area. At the end of the thesis, the results of the practical part are evaluated and interpreted.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRFID,identifikace,štítek,čtečka,UHF,EPC,automatizacecze
dc.subjectRFID,identification,tag,reader,UHF,EPC,automationeng
dc.titleMožnosti využití technologie RFID ve stavebním průmyslucze
dc.titlePotential of using RFID technology in the construction industryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeŠkaloud Jakub
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record