Show simple item record

Study on the ecological safety of the site of stabilisate

dc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorČerv Josef
dc.date.accessioned2019-02-20T11:15:07Z
dc.date.available2019-02-20T11:15:07Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324206805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81083
dc.description.abstractAutor se zabývá vznikem a využitím vedlejších energetických produktů. Dále popisuje výrobu stabilizátu a jeho využití. Následně se zabývá ukládáním stavebních výrobků a odpadů na skládky. Popisuje požadavky na skládkování dle platné legislativy. Vysvětluje metody provádění vodných výluhů. Dále pojednává o novém hydraulickém bezslínkovém pojivu Sorfix. Udává podrobnosti z výroby jednotlivých směsí stabilizátu s vápnem a poté popisuje důsledky nahrazení vápna pojivem Sorfix. Na závěr vyhodnocuje směsi stabilizátu s vápnem i s pojivem Sorfix z hlediska ekologické nezávadnosti.cze
dc.description.abstractThe author deals with the emergence and utilization of secondary energy products. It further describes the production of the stabilisate and its use. Subsequently, it deals with the storage of construction products and waste in landfills. The author describes requirements for landfilling according to valid legislation. The author explains methods of aqueous extracts. It also deals with the new hydraulic binder called Sorfix. It gives details of the production of the individual stabilisate mixtures with lime and then describes the consequences of replacing the lime with the Sorfix binder. At the end, it evaluates both stabilisate with lime and mixtures with Sorfix in terms of environmental friendliness.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVedlejší energetické produkty,popílkový stabilizát,ukládání na skládky,ekologická nezávadnostcze
dc.subjectsecondary energy products,ash stabilisate,landfill storage,ecological harmlessnesseng
dc.titleStudie k ekologické nezávadnosti složiště VEPcze
dc.titleStudy on the ecological safety of the site of stabilisateeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeSnop Roman
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record