Show simple item record

Refurbishment of large roof space of historical school buildingdc.contributor.advisorPazderka Jiří
dc.contributor.authorSuchardová Regina
dc.date.accessioned2019-02-20T11:14:43Z
dc.date.available2019-02-20T11:14:43Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880324077105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81066
dc.description.abstractCílem této práce je návrh rekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školy v Turnově. V první části jsou uvedeny základní informace o celém objektu, na které navazuje stavebně technický průzkum zaměřený na řešenou oblast podkroví. Během stavebně technického průzkumu byly analyzovány a zaznamenány poruchy včetně měření vlhkosti v dřevěných prvcích krovu a v problémových oblastech byly odebrány vzorky pro určení původce poškození dřevěných prvků. Poslední část se zabývá vhodným sanačním opatřením s ohledem na návrh půdní vestavby. Součástí této práce je výkresová dokumentace stávajícího stavu zasažených oblastí, tj. oblast podkroví a 3. NP včetně návrhu nového využití podkroví. Návrhy nových prvků krovu jsou doplněny statickým výpočtem.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is a design of refurbishment of a large attic of a historical school building in Turnov. The first part deals with a description of the basic information about the whole building, which is followed by a technical survey focused on a chosen part of the attic. Failures were analysed and recorded during the technical survey, including humidity measurement of timber truss. In the problematic areas, samples of the timber truss were taken to determine the cause of damage. The last part deals with the design of a suitable renovation regarding the design of the original attic. The thesis comprises of drawings of the current state of the attic and 3rd floor of the building including the design of a new use of the attic. The design of new load-bearing elements of the roof truss is completed with static calculations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrekonstrukce,krov,porucha,technický průzkum,ocelový rámcze
dc.subjectreconstruction,roof truss,failure,technical survey,steel frameeng
dc.titleRekonstrukce rozsáhlého podkrovního prostoru historické budovy školycze
dc.titleRefurbishment of large roof space of historical school buildingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeJenýš Petr
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record