Show simple item record

Sporcenter building ventilationdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorPálka Vít
dc.date.accessioned2019-02-20T11:14:23Z
dc.date.available2019-02-20T11:14:23Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324066705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81052
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu práce je seznámení s objektem. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých zónách objektu. Jedná se o výpočty tepelných ztrát, množství přiváděného a odváděného vzduchu v jednotlivých místnostech, dimenzování potrubí, výustek, tras pro vedení vzduchu, volbu vzduchotechnických jednotek a ventilátorů. Obsahem diplomové práce je též výkresová dokumentace, výpis materiálů, seznam použitých distribučních, protipožárních i regulačních prvků.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of the air-conditioning system of the sports center. At the beginning of the work is familiar with the object. Further, the work is devoted to the calculations, based on the design of the ventilation systems in the individual zones of the building. These are calculations of heat losses, the amount of incoming and outgoing air in individual rooms, pipe dimensioning, taps, air lines, choice of ventilation units and fans. The content of the diploma thesis is also drawing documentation, listing of materials, list of used distribution, fire and regulation elements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzduchotechnika,sportovní centrum,tělocvična,wellness,posilovna,kavárna,šatny,recepcecze
dc.subjectventilation,sportcenter,gym,wellness,fitness center,coffe room,changing rooms,receptioneng
dc.titleVzduchotechnika sportovního centracze
dc.titleSporcenter building ventilationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeVágnerová Dana
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record