Show simple item record

Analysis of Calculation Models for Timber-concrete Composite Structures

dc.contributor.advisorKuklík Petr
dc.contributor.authorČervený Petr
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:24Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:24Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880323805805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81002
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na dřevobetonové kompozitní konstrukce. Stěžejní kapitola této práce se zabývá analýzou výpočetních modelů pro statický návrh a posouzení spřažených dřevobetonových konstrukcí. Popisuje analytické i numerické modely, které je v dnešní době možné použít, řeší jejich výhody i nevýhody. Jejím závěrem je přehledné porovnání výsledků získaných na analytických a numerických modelech. Úvodní kapitola shrnuje současný stav problematiky a poskytuje teoretický základ pro pochopení stěžejní kapitoly. Poslední kapitola se zabývá přesahem do praxe - dle výpočetních modelů uvedených v této práci byla navržena a později realizována speciální stropní konstrukce z atypických prefabrikovaných dřevobetonových panelů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on timber-concrete composite structures. The main chapter of this thesis deals with analysis of calculation models for design of timber-concrete composite structures (TCCs). It describes analytical and numerical models, which can be used today and show their advantages and disadvantages. Finally clearly compares the results obtained by analytical and numerical models. The introductory chapter summarises the state of the art and provides a theoretical basis for understanding the main chapter. The last chapter deals with the application of theory into practice - according to the calculation models mentioned in this thesis has been designed and later realized special floor structure. For this floor structure have been used atypical prefabricated timber-concrete panels.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdřevobetonové kompozitní konstrukce,spřahovací prostředky,modul prokluzu,analýza výpočetních modelů,analytický model,numerický modelcze
dc.subjecttimber-concrete composite structures (TCCs),shear connectors,slip modulus,analysis of calculation models,analytical model,numerical modeleng
dc.titleAnalýza výpočetních modelů pro dřevobetonové kompozitní konstrukcecze
dc.titleAnalysis of Calculation Models for Timber-concrete Composite Structureseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeJirka Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record