Show simple item record

Advanced design of joints with steel elements in timber structures

dc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorVopatová Kristýna
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:27Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:27Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880322169705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80918
dc.description.abstractPráce je zaměřena na návrh dřevěných spojů s vkládanými ocelovými plechy. V úvodu je řešena aktuálnost problematiky a jsou stanoveny cíle práce. Je popsána problematika návrhu spojů se zaměřením na specifika spojů s vnitřní ocelovou deskou a nejčastější způsoby porušení. Jsou popsány postupy stanovení únosnosti řešených spojů. Další kapitola se zabývá numerickým modelováním svorníkového spoje dřevěné konstrukce. Práce obsahuje analytický výpočet únosnosti v souladu s návrhovými normami ČSN EN. Část práce je věnována verifikaci numerického modelu na analytickém. V práci jsou provedeny experimenty dřevěných spojů s ocelovými plechy spojenými svorníkovými spojovacími prostředky. Je specifikována geometrie vzorků a navržen průběh zkoušek vzorků vystavených tahu.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on designing timber joints with inserted steel sheets. In the introduction is solved topicality of issue and it is appointed the aim of this work. The thesis describes design of joints with the inner steel plate and failure modes. The design for resistance described in detail. The next chapter deals with numerical modelling of the bolted joint of the timber structure. The analytical model is prepared according to the standards ČSN EN. Part of the work is dedicated to verification of the FEA model to the analytical one. In the work is prepared an experimental study. The chapter about preparation of experimental tests specifies the geometry of the proposed experimental samples and suggests the course of experimental tests to track the behaviour of joints loaded in tensioning.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDřevo,dřevěná konstrukce,spoj,ocelový plech,experiment,numerický modelcze
dc.subjectTimber,timber structure,joint,steel plate,experiment,numerical modeleng
dc.titlePokročilý návrh spojů s ocelovými prvky v dřevěných konstrukcíchcze
dc.titleAdvanced design of joints with steel elements in timber structureseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereePošta Jan
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record