Show simple item record

Mechanical Properties of Concrete at Elevated Temperatures - Test Methods

dc.contributor.advisorŠtefan Radek
dc.contributor.authorRochelt Filip
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:27Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:27Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-880322166805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80914
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých druhů betonu za běžné i zvýšené teploty. Dále je popsána problematika měření mechanických vlastností za zvýšené teploty a měření reziduálních vlastností. Jsou zde vyzdviženy doporučení unie RILEM a možnost použití českých technických norem. Na konci teoretické části je práce věnována zkušebnímu zařízení a všech jeho součástí. Tedy systému pro ohřívání a ochlazování vzorku, systému zatěžování a způsobu měření jednotlivých veličin. Praktická část sestává z dvou experimentů. První experiment se věnuje zkoušení tlakové pevnosti různých druhů betonu za zvýšené teploty. Experiment druhý se zaměřuje na zkoušení reziduální pevnosti v tlaku různých druhů betonu. Dále je ukázán rozdíl mezi různými rychlostmi ohřevu betonu a porovnání reziduální zkoušení se zkoušením za tepla.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on test methods of mechanical properties of concrete at elevated temperatures. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the description of mechanical properties of concrete at elevated temperatures and its test methods. It also describes recommendations of RILEM and possibility of using Czech technical standards. The end of the theoretical part is focused on testing device and its components such as system of heating and cooling, system of loading the specimen and system for measuring and recording data. In the practical part there are two experiments. First experiment focuses on compressive strength of different concrete types at elevated temperature. On the other hand, second experiment deals with residual compressive strength of different types of concrete. Also it shows differences between various heating rates of concrete and the differences between residual and hot ¬state testing of concrete.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPevnost v tlaku,pevnost v tahu,modul pružnosti,pracovní diagram,beton,vláknobeton,provzdušněný beton,mechanické vlastnosti,zvýšená teplota,zkušební metody,experimentcze
dc.subjectCompressive strength,tensile strength,Young’s modulus,stress-strain diagram,concrete,fibre-reinforced concrete,air-entrained concrete,mechanical properties,elevated temperature,test methods,experimenteng
dc.titleMetody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotáchcze
dc.titleMechanical Properties of Concrete at Elevated Temperatures - Test Methodseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeSura Josef
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record