Show simple item record

Methods of Temperature Measurement in Concrete Exposed to High Temperaturesdc.contributor.advisorŠtefan Radek
dc.contributor.authorHavlůj Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:06Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:06Z
dc.date.issued2019-02-14
dc.identifierKOS-880322155005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80899
dc.description.abstractCílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy vznikající v betonu za zvýšených teplot. Je zde vysvětlena právě důležitost měření teplot v souvislosti s vlhkostí a pórovým tlakem. V teoretické části se práce zaměřuje na problematiku měření teploty. Je zde vysvětlen princip měření termočlánky, konstrukce celého vodiče a jeho částí, základní vlastnosti, typy termočlánků, pravidla pro použití a pravidla pro rozmístění termočlánků v betonových deskách a nosnících. Praktická část této diplomové práce se zabývá návrhem betonového vzorku včetně vlastní výroby fixačních výrobků pro uchycení termočlánků. Dále pak je uveden popis experimentu samotného a dochází k zahřívání betonového kvádru a získávání naměřených dat. V závěru se pak nachází porovnání naměřených dat s hodnotami vypočtenými programem a vyhodnocení měření.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to summarize the previous research in the field of measuring the interior temperature in concrete exposed to high temperatures as well as to bring some new findings to experimental measuring. The first part focuses on the process that occurs in concrete during an exposure to high temperatures. Furthermore, the importance of measuring temperature in connection to humidity and pore pressure is explained. The theoretical part focuses on the issue of measuring temperature while explaining the principle of measuring with thermocouples, the construction of the whole conductor and its parts, its basic features, the types of thermocouples, the rules for its use and the rules for distributing the thermocouples in concrete boards and girders. The practical part of the thesis discusses the layout of a sample, as well as the creation of fixative devices for the attachment of the thermocouples. Furthermore, experiment is described on and the concrete block is heated and data are measured. At the end values are compared with mathematical program and data are evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMěření teploty,Termočlánek,Teplota,Beton,Vlhkost,pórový tlak,Fixační přípravekcze
dc.subjectfixation device,Temperature measurement,Thermocouple,Temperature,Concrete,Humidity,Pore pressureeng
dc.titleMetody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotámcze
dc.titleMethods of Temperature Measurement in Concrete Exposed to High Temperatureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeChmelík Pavel
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record