Show simple item record

Evaluation of fire and smoke transfer through ventilation duct from a kitchen

dc.contributor.advisorAdamovský Daniel
dc.contributor.authorHlaváčková Barbora
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:04Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:04Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880322155605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80897
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá riziky šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně. Poukazuje na problematiku usazenin v potrubí a také na výjimku v normě, kdy se při prostupu požárně dělicí konstrukcí u malých průřezů vzduchotechnického potrubí nemusí použít požární klapky. Práce se nejprve zabývá současným stavem poznání této problematiky. Hlavním cílem je pak vytvoření CFD modelu v softwaru FDS a dokázání, jak mohou být tyto dva parametry nebezpečné. Jako požární scénář je uvažován požár bavlněné utěrky a také požár oleje v pánvi na kuchyňské varné desce. Nad ní je umístěna digestoř napojená na společné odvodní potrubí bytového domu.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with risks of fire and smoke transfer through ventilation duct from a kitchen. It points to the problem of sedimentations in an air duct and also to the unfortunate exception in the standard when the fire damper does not have to be used when passing the small cross section air duct through a fire-rated wall. At first, the thesis deals with the current state of knowledge of this problem. The main goal is to create a CFD model in the FDS software and demonstrate how these two parameters can be dangerous. As a fire scenario, a fire of cotton wipes and fire of oil in the pan on the kitchen cooker is considered. Above it there is a hood connected to the central ventilation of a residential building.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVzduchotechnika,větrání,potrubí,požár,kouř,požární klapka,šíření kouře,požárně dělící konstrukce,požární riziko,usazeniny,CFD (Computational Fluid Dynamics),FDS (Fire Dynamics Simulator),HRR (Heat Release Rate)cze
dc.subjectAir-conditioning; ventilation; duct; fire; smoke; fire damper; smoke spreading; fire-rated wall; fire risk; sediments; Computational Fluid Dynamics (CFD); Fire Dynamics Simulator (FDS),Heat Release Rate (HRR)eng
dc.titlePosousezení šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyněcze
dc.titleEvaluation of fire and smoke transfer through ventilation duct from a kitcheneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeFait Tomáš
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record