Show simple item record

Fire Risks of Photovoltaic Pošer Plants on the Building Envelopedc.contributor.advisorHejtmánek Petr
dc.contributor.authorDvořák Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T11:11:01Z
dc.date.available2019-02-20T11:11:01Z
dc.date.issued2019-02-13
dc.identifierKOS-880322153005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80894
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza rizik fotovoltaických elektráren na obálce budov z hlediska požáru zaměřená na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše. Pro pochopení problematiky, je třeba se nejdříve seznámit se samotným principem fungování fotovoltaických elektráren a příslušných zařízení, která následně mohou vzbuzovat riziko potencionálního požáru. V rámci ukázky požární bezpečnosti fotovoltaických elektráren byla provedena požární zkouška fotovoltaického panelu a následně byly vybrány dva reálné příklady požárů těchto zařízení na území ČR. Problémy při protipožárních zásazích, chybějící legislativa a tím konzervativní řešení odstupových vzdáleností vedly k myšlence zabývat se problematikou odstupovou vzdáleností od fotovoltaického panelu.cze
dc.description.abstractThe topics of my seminar work is the analysis of fire risks of photovoltaic power plant on the envelope of the buildings focused on the location of the photovoltaic power plant on the roof. To understand this issue, it is important to familiarize with the principle of photovoltaic power stations and relevant equipment functioning, which could subsequently cause the potential fire risk. For the presentation of fire safety of photovoltaic power station, a photovoltaic panel fire test was performed and subsequently selected I chose two real examples of the fire in these stations in the Czech Republic. Problems with fire interventions, lack of legislation, and thus a conservative solution separation distance have led to the idea of deal with issues separation distance from the photovoltaic panel.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFotovoltaika,požární bezpečnost fotovoltaických elektráren,fotovoltaický panel,požární riziko,rychlost uvolňování teplacze
dc.subjectPhotovoltaics,fire safety of photovoltaic power plants,photovoltaic panel,fire risk,rate of heat releaseeng
dc.titlePožární rizika fotovoltaických elektráren na obálce budovycze
dc.titleFire Risks of Photovoltaic Pošer Plants on the Building Envelopeeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeČeselská Tereza
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record