Show simple item record

Crisis Preparedness of a Medical Operations Centre as a Part of Crisis Infrastructuredc.contributor.advisorŠín Robin
dc.contributor.authorHanžlová Jana
dc.date.accessioned2019-02-20T11:07:52Z
dc.date.available2019-02-20T11:07:52Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-786213969405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80749
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je problematika krizové připravenosti zdravotnického operačního střediska jako prvku kritické infrastruktury. Práce je zaměřena na zhodnocení krizové připravenosti určených středisek prostřednictvím plánů krizové připravenosti zpracovaných zdravotnickými záchrannými službami v postavení subjektů kritické infrastruktury. Teoretická část pojednává o pojmech z oblasti krizové připravenosti, jakými jsou krizový management, systém krizového řízení a krizové plánování. Také se zabývá kritickou infrastrukturou, jejími prvky a subjekty, její nezbytnou ochranou a teoretickým popsáním plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Popisuje také teoretické informace týkající se zdravotnické záchranné služby. Výzkumná část obsahuje hodnocení ohrožení objektů zdravotnických operačních středisek Plzeňského a Karlovarského kraje a komparaci plánů krizové připravenosti vytvořených Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského a Karlovarského kraje. Zahrnuje také zhodnocení těchto plánu a navržení opatření na zlepšení krizové připravenosti. V diskuzi je provedena komparace námi zjištěných výsledků s názory jiných autorů.cze
dc.description.abstractThis MA thesis deals with the issue of crisis readiness of public safety answering points as parts of critical infrastructure. The aim of this work is to assess the crisis readiness of selected public safety answering points based on the crisis readiness plans designed by emergency medical services in the position of the subjects of critical infrastructure. The theoretical part of this thesis concentrates on crisis management in general, and specifically on crisis management and crisis management planning in the Czech Republic. Furthermore, it examines the concept of critical infrastructure: its parts and subjects, and the way it is protected; a crisis readiness plan of a subject of critical infrastructure is theoretically described as well. Finally, facts about emergency medical services are presented. The research part of this MA thesis consists of an assessment of potential danger to the premises of the Pilsner and Carlsbad regions´ public safety answering points, and a comparison of crisis readiness plans created by Pilsen and Carlsbad Emergency Medical Services. It also includes an evaluation of these plans and suggestions aiming at the improvement of the regions´ crisis readiness. In the discussion part, one can find the comparison of this work´s results with the findings of other researchers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzdravotnická záchranná služba,zdravotnické operační středisko,kritická infrastruktura,plán krizové připravenosticze
dc.subjectemergency medical services,public safety answering point,critical infrastructure,crisis readiness planeng
dc.titleKrizová připravenost zdravotnického operačního střediska jako prvku kritické infrastrukturycze
dc.titleCrisis Preparedness of a Medical Operations Centre as a Part of Crisis Infrastructureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-26
dc.contributor.refereeHavránková Renata
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record