Show simple item record

Mapping of the Label Booking process and its redesign at the hangar of Czech Airlines Technics, a.s.dc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorBurýová Lenka
dc.date.accessioned2019-02-20T11:07:28Z
dc.date.available2019-02-20T11:07:28Z
dc.date.issued2019-02-08
dc.identifierKOS-786211094305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80729
dc.description.abstractDiplomová práce analyzuje proces Label Booking v letecké společnosti, a navrhuje jeho redesign. Pozornost je kladena na mapu procesu Label Booking, jeho následné doporučení na redesign a návrh na zlepšení procesu. Diplomová práce má dvě části. První část, teoretická, především propojuje odborné pojmy sloužící ke zvládnutí dané problematiky. Teoretická část je zaměřená na pojem proces a k němu příslušné oblasti jako je řízení procesů, analýza procesů, reengineering, redesign, prvky LEAN. Druhá, praktická část, se zaměřuje na výzkum práce. Analyzován je proces Label Booking, který je nezbytný pro správný chod firmy. Jsou identifikovány možnosti na zlepšení a výsledkem je mapa o redesignu procesu, který je podložen konkrétními poznatky a výpočty.cze
dc.description.abstractThis thesis analyses the process of Label Booking in an aircraft company and suggests its redesign. Emphasis is placed mainly on the map of the Label Booking process, the suggestion of its redesign and possible improvement of the process. The thesis consists of two parts. The first, theoretical part, gives an explanation of the terminology regarding the theme of the thesis, mainly defining the term process and issues relating to it, such as process management, process analysis, reingeneering, redesign and the concept of LEAN. The second, practical part, consists of research. It describes the process of Label Booking, which is vital for optimal performance of a company. The process is analysed and suggestions for its improvement are given. The final outcome of the thesis is a map of the process after process redesign, backed by specific findings and calculations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectproces,mapa procesu,Label Booking,LEAN,redesign procesu,letecká společnostcze
dc.subjectprocess,process map,Label Booking,LEAN,process redesign,aircraft companyeng
dc.titleMapování procesu Label Booking a jeho redesign v hangáru Czech Airlines Technics, a.s.cze
dc.titleMapping of the Label Booking process and its redesign at the hangar of Czech Airlines Technics, a.s.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-13
dc.contributor.refereeVytlačil Dalibor
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record