Show simple item record

Evaluation of a screening programme of colorectal carcinoma

dc.contributor.advisorCaithamlová Martina
dc.contributor.authorMaurerová Veronika
dc.date.accessioned2019-02-20T11:06:47Z
dc.date.available2019-02-20T11:06:47Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-785933946105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80701
dc.description.abstractRakovina tlustého střeva je třetí nejčastěji diagnostikované rakovinové onemocnění ve vyspělých státech. Ve většině zemích včetně České republiky je zaveden celoplošný screeningový program, kdy jsou občané státu zvány na vyšetření, které zahrnuje test na okultní krvácení. V případě pozitivy testu na okultní krvácení je pacientovi provedena kolonoskopie. Pokud jsou při kolonoskopii detekovány polypy, jsou tyto polypy odstraněny a histologicky vyšetřeny v laboratoři. Cílem diplomové práce je stanovit výslednou ekonomickou bilanci screeningového programu pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro potřeby diplomové práce byla domluvena spolupráce s FN Motol - oddělení interní kliniky 2. LF UK a FN Motol a oddělením Ústav patologie a molekulární medicíny. Pomocí metody micro-costing, procesní mapy a snímku pracovního dne byly vyčísleny a přiřazeny náklady ke každému pacientovi. Výnosy byly vypočítány na základě bodového ohodnocení vykázaných výkonů a hodnoty jednoho bodu podle Vyhlášky č. 273/2015 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016. Výsledná bilance screeningového programu pro zdravotní zařízení FN Motol činí 120 931,80 Kč za 95 ošetřených pacientů, z toho 57 pacientům byl odebrán bioptický vzorek.cze
dc.description.abstractColon cancer is the third most frequent diagnosed cancerous disease in developed countries. In most of these countries, including the Czech Republic, there is the area-wide screening program introduced. Citizens of a state are invited to an examination, which includes a occult haemorrhage test. In the case of positive result of the occult heamorrhaege test, the colonoscopy is performed. If the polyps are detected during the colonoscopy, they are removed and histologically examined in the laboratory. The aim of the thesis is to determine resulting economic evaluation of the screening program for a provider of a healthcare institution. For the needs of the thesis there was a cooperation with FN Motol hospital established - department of the internal medicine 2nd Faculty of Medicine, Charles University and FN Motol hospital and Institute of Pathology and molecular medicine. Using the metods micro-costing, process map and a picture of the working day costs were quantified and assigned to each patient. The revenues calculation was based on a point rating of the reported revenues and values of one point according to the payment regulation. The resulting evaluation of the screening program for the healthcare institution FN Motol hospital is 120 931,80 Kč for 95 treated patients. A bioptic sample was taken from 57 patients.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectscreeningový program,micro-costing,procesní mapa,snímek pracovního dne,zpracování histologického materiálucze
dc.subjectscreening program,micro-costing,process map,picture of working day,processing of histological materialeng
dc.titleBilance screeningového programu kolorektálního karcinomucze
dc.titleEvaluation of a screening programme of colorectal carcinomaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeKothera Vladimír
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record