Show simple item record

Road I/38 Relocation - Bypass of Pňov-Předhradí

dc.contributor.advisorKučera Tomáš
dc.contributor.authorMüller Filip
dc.date.accessioned2019-02-20T11:05:26Z
dc.date.available2019-02-20T11:05:26Z
dc.date.issued2019-01-18
dc.identifierKOS-785101579905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80650
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vypracování studie přeložky silnice I/38, jejíž průtah v současné době prochází obcemi Nová Ves I, Pňov-Předhradí a Oseček, a její napojení na plánovaný severní obchvat Kolína, jehož návrhem se v omezeném rozsahu tato práce rovněž zabývá. Návrh přeložek obou komunikací by měl odvést tranzitní dopravu z průchozích obcí i města Kolína, zvýšit bezpečnost a kapacitu silniční sítě a snížit negativní dopady dopravy uvnitř dotčených sídel. Diplomová práce se snaží v co nejvyšší míře respektovat platné územní plány obcí, politiku územního rozvoje a koncepci dopravy Středočeského kraje.cze
dc.description.abstractThe subject of the Master's Thesis is road design development of road I/38 relocation, as it currently runs through Nová Ves I, Pňov-Předhradí and Oseček municipalities, and its connection to the northern bypass of the city of Kolín, whose design is also partially covered by this thesis. The design of both roads should divert through traffic flow outside of built-in areas of all affected municipalities and the town of Kolín, increase safety and capacity of road network, and reduce negative impacts of traffic in urban areas. The Master's Thesis is to respect zoning plans of affected municipalities, land development policies and The Central Bohemian Region's concepts of traffic organisation as much as possible.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKolín,Pňov-Předhradí,dopravní infrastruktura,projektování komunikací,obchvat,tranzitní doprava,územní plán,průtahcze
dc.subjectroad infrastructure,road design,bypass,through traffic flow,zoning plan,arterial road,Kolin,Pnov-Predhradieng
dc.titleObchvat obce Pňov-Předhradí - přeložka I/38cze
dc.titleRoad I/38 Relocation - Bypass of Pňov-Předhradíeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-23
dc.contributor.refereeIbl Pavel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record