Show simple item record

Design and Layout Optimization of a Formula Student Monocoque

dc.contributor.advisorVašíček Michal
dc.contributor.authorPacoň Lukáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:04:38Z
dc.date.available2019-02-20T11:04:38Z
dc.date.issued2019-02-01
dc.identifierKOS-784823036305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80619
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je konstrukční návrh a provedení výpočtů kompozitního monokoku pro vůz typu Formula Student pro tým CTU CarTech. Vyřešit konstrukční návrh a uspořádání komponent ve voze. Poté provedení pevnostních výpočtů podle stanovených zátěžných stavů a pravidel. Provedení zkoušek vzorků, která požadují pravidla, jejich vyhodnocení a nakonec vyhodnocení výpočtů, vzorků a testů navržené skořepiny.cze
dc.description.abstractThe theme of this diploma thesis is the design of composite monocoque and calculations for the Formula Student car for the CTU CarTech team. Solve the design and layout of the components in the car. Then perform the strength calculations according to the specified load conditions and rules. Performing sample tests that require rules, their evaluation. Evaluation of the calculations, samples and tests of the designed shell.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMonokok,Formula Student,CTU CarTech,Automobil,Uhlíková vláknacze
dc.subjectMonocoque,Formula Student,CTU CarTech,Race car,Carbon fiberseng
dc.titleNávrh monokoku pro vůz Formula Studentcze
dc.titleDesign and Layout Optimization of a Formula Student Monocoqueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeAstraverkhau Nikita
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record