Show simple item record

Assistance system for optimal trajectory planning when backing up with a trailerdc.contributor.advisorBeneš Petr
dc.contributor.authorKocián Vladislav
dc.date.accessioned2019-02-20T11:02:55Z
dc.date.available2019-02-20T11:02:55Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-784822683405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80542
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem asistenčního systému pro nalezení optimální trajektorie při couvání s přívěsem. V úvodních kapitolách je provedena rešerše dané problematiky, včetně popisu existujících asistenčních systémů. Je zvolen model vhodný pro popis systému automobilu s přívěsem a model je následně implementován do prostředí Matlab Simulink. V dalších částech práce je popsán návrh algoritmu pro vyhledání a následnou optimalizaci trajektorie. Na tuto část navazuje ukázka funkce algoritmu na několika mapách prostředí. Poslední kapitoly uvádí návrh podoby asistenta ve skutečném vozidle.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis deals with designing of an assistance system for planning an optimal trajectory when backing up with a trailer. In the first section of the present thesis the research is made on the given issue, including description of existing solutions on assistance systems. A suitable model for description of a car-trailer system is selected and the model is consequently implemented into Matlab Simulink environment. In the following chapters of the thesis the design of an algorithm for path planning and optimization is described. The design of the algorithm is followed by the demonstration of use on several different environment maps. The last chapters of the thesis propose the design of an assistant for a real vehicle.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOptimalizace,Trajektorie,Bézierova křivka,Couvání,Automobil,Přívěs,Asistenční systémcze
dc.subjectOptimization,Trajectory,Bézier curve,Reversing,Car,Trailer,Assistance systemeng
dc.titleAsistent pro nalezení optimální trajektorie při couvání s přívěsemcze
dc.titleAssistance system for optimal trajectory planning when backing up with a trailereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeNeusser Zdeněk
theses.degree.disciplineMechatronikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record