Show simple item record

Design studie of the traction bogie of the electric Rail bus

dc.contributor.advisorKolář Josef
dc.contributor.authorHromádka Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:02:43Z
dc.date.available2019-02-20T11:02:43Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-784822675305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80532
dc.description.abstractPráce se zabývá koncepčním návrhem jednonápravového podvozku pro kolejový elektrobus. Teoretická část, zpracovaná formou rešerše, pojednává o různých konstrukčních řešeních kolejových podvozků. Byl zpracován typový výkres a hmotnostní analýza vozu, návrh vypružení, základní výpočet pro pohon pomocí bateriových modulů a vlastní koncepční model jednonápravového podvozku. Navržené parametry jsou dále vyhodnoceny na bezpečnost proti vykolejí na zborcené trati pomocí softwaru Simpack.cze
dc.description.abstractThis thesis is concerned with the conceptual design of single-axle bogie for electric railbus's. The first theoretical part has been executed on the basic of materials taken from literature and the Internet sources. The research topic was about various design solutions of rail bogies. Theoretical part was followed by mass analysis, design of the suspension, basic calculation for battery ? powered drive and finally concept of the single-axle bogie. These parameters are further evaluated for safety against derailment on the twisted track using Simpack software.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkolejový elektrobus,jednonápravový podvozek,baterie,Simpackcze
dc.subjectelectric railbus,single-axle bogie,battery,Simpackeng
dc.titleStudie trakčního podvozku kolejového elektrobusucze
dc.titleDesign studie of the traction bogie of the electric Rail buseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeŠindelář Petr
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record