Show simple item record

Virtual design of powertrain components under consideration of construction space and NVH requirements

dc.contributor.advisorMiláček Ondřej
dc.contributor.authorHedrichová Helen
dc.date.accessioned2019-02-20T11:02:29Z
dc.date.available2019-02-20T11:02:29Z
dc.date.issued2018-09-05
dc.identifierKOS-784822669905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80521
dc.description.abstractCílem diplomové práce je virtuální design převodového ústrojí s ohledem na instalační prostor a NVH požadavky. V první části práce je představení hybridních vozidel, poloos a dvouhmotých setrvačníku. Pro design poloosy a dvouhmotého setrvačníku byl proveden výpočet, oboje s ohledem na daný konstrukční prostor. V druhé části práce byly představeni provozní podmínky osobních vozidel a 1D MBS model byl vytvořen s charakteristickými vlastnostmi hybridního vozidla. Model byl využit pro modální a frekvenční analýzu relevantních provozních podmínek, výsledky byly porovnány a vyhodnoceny. Nakonec, spalovací motor hybridního vozidla byl modifikován a pro tuto alternativu pro vylepšení dynamického chováni provedená optimalizace dvouhmotého setrvačníku.cze
dc.description.abstractThis Master thesis focuses on the virtual design of powertrain components under consideration of construction space and NVH requirements. In the first part of the thesis an introduction of hybrid vehicles, half shafts and dual-mass flywheels can be found. Calculation for a half shaft and DMF design has been proceeded, both considering a given installation space. In the second part passenger vehicle specific operating conditions have been introduced and a 1D torsional MBS model has been created with characteristic properties of a hybrid vehicle. The model has been used to perform a modal and time domain analysis of pertinent operating conditions, the results have been compared and evaluated. Finally the engine of the hybrid vehicle has been modified and an optimization of the DMF for this alternative has been made to improve the dynamic behavior.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpoloosa,dvouhmotý setrvačník,hybridní vozidlo,NVH,provozní podmínky,1D MBS,modální analýza,frekvenční analýza,optimalizace dvouhmotého setrvačníkucze
dc.subjectHalf shaft,dual-mass flywheel,hybrid vehicle,NVH,operating conditions,1D MBS,modal analysis,time domain analysis,dual-mass flywheel optimizationeng
dc.titleOptimalizace členů pohonného řetězce automobilu s ohledem na zástavbový prostor, hluk a vibracecze
dc.titleVirtual design of powertrain components under consideration of construction space and NVH requirementseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-10
dc.contributor.refereeZoul Václav
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record