Show simple item record

Design of a Sensor for In-time Monitoring of Core Drilling Parameters

dc.contributor.advisorDub Martin
dc.contributor.authorDvořák Michael
dc.date.accessioned2019-02-20T11:02:09Z
dc.date.available2019-02-20T11:02:09Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-784822660705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80506
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem senzoru pro in-time jádrového vrtání. Práce obsahuje rešerši z oblasti tenzometrie a jádrového vrtání. Je podrobně popsána konstrukce senzoru a ochranného pouzdra. V poslední řadě jsou provedena dvě měření na krut zkušebního vzorku různou měřící aparaturou.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with Design of a sensor for in-time monitoring of the core drilling parameters. The diploma thesis incldes research from the area of strain gauge and core drilling. Is described in more detail construction of sensor and protective case. In the last part of the thesis is performed two measurements to torsion of test sample differently measurement equipments.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectjádrové vrtání,tenzometrie,krouticí moment,ochranné pouzdrocze
dc.subjectcore drilling,strain gauge,torgue,protective caseeng
dc.titleNávrh senzoru pro in-time monitorování parametrů jádrového vrtánícze
dc.titleDesign of a Sensor for In-time Monitoring of Core Drilling Parameterseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeDynybyl Vojtěch
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record