Show simple item record

Process analysis and specification of information system requirements for project management

dc.contributor.advisorKaiser Jiří
dc.contributor.authorPoláček Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T10:59:28Z
dc.date.available2019-02-20T10:59:28Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-780409363705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80400
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analyzovat současné nastavení procesů výzkumné agentury a specifikovat požadavky na nový informační systém pro projektový management. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investice do informačního systému pro projektový management a návrh úpravy procesů. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány témata a metody, které jsou využity v praktické části. Jedná se o informační systémy, projektový management, metodiky zápisu procesů a metody ekonomického hodnocení investic. Praktická část se skládá z představení společnosti, analýzy současně nastavených procesů, návrhu změn procesů a specifikací požadavků na informační systém pro projektový management, výběru informačního systému pro projektový management a ekonomického hodnocení investice do informačního systému pro projektový management.cze
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to analyse the current setting of the research agency processes and to specify requirements for a new information system for project management. The result of the thesis is the economic evaluation of the investment in the information system for project management and the design of the processes. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes topics and methods that are used in the practical part. These are information systems, project management, process enrolment methodology and methods of economic evaluation of investments. The practical part consists of introducing the company, analysing the currently set processes, designing process changes and specifying requirements for the information system for project management, selecting the information system for project management and economic evaluation of investment in the information system for project management.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInformační systém,projektový management,proces,metodika,analýza,požadavkycze
dc.subjectInformation system,project management,process,methodology,analysis,requirementseng
dc.titleAnalýza procesů a specifikace požadavků na informační systém pro projektový managementcze
dc.titleProcess analysis and specification of information system requirements for project managementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeShomaliová Lucie
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record