Show simple item record

Ray Tracing with Bounding Volume Hierarchies on a CPUdc.contributor.advisorHavran Vlastimil
dc.contributor.authorFrantál Petr
dc.date.accessioned2019-02-20T10:58:45Z
dc.date.available2019-02-20T10:58:45Z
dc.date.issued2019-01-30
dc.identifierKOS-773337366605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80365
dc.description.abstractV této diplomové práci se zaměřujeme na možnosti stavby jedné z akceleračních struktur pro metodu sledování paprsku, hierarchie obálek, na CPU. Práce nejprve přináší úvod do problematiky a shrnutí používaných metod. Přinášíme také kategorizaci metod vytvořenou na tomto základě. V další části práce jsme vybrali 7 metod dosahujících dobrých výsledků a napříč kategoriemi. Tyto metody jsme následně reimplementovali v jazyce C++ ve frameworku pro metodu sledování paprsku nanoGOLEM. Pro urychlení stavby jedné z metod jsme použili vlákna ze standardu C++11. Metody jsme otestovali na sadě 20 testovacích scén různé velikosti a typu, které se běžně používají v článcích zabývajících se akceleračními strukturami pro sledování paprsku. V další části práce přinášíme výsledky naší implementace a porovnání algoritmů. Část uvedených metrik je nezávislá na míře optimalizace, a proto může být použita pro porovnání s jinými metodami či pro budoucí verifikaci těchto metod v jiných implementacích. Dále také přinášíme návrhy o využití testovaných algoritmů.cze
dc.description.abstractIn this diploma thesis we focus on the possibilities of one of the acceleration structures for ray tracing, the bounding volume hierarchy. First we provide an introduction to the topics and the review of the state of the art. We also provide a categorization of the methods based on this. In the next part of our work we chose 7 promising methods and reimplemented them in C++ into the nanoGOLEM ray tracing framework. For the acceleration of one of the methods we used the threads from the C++11 standard. We tested the implemented algorithms on a set of 20 testing scenes of different type and complexity, which are often used in the scientific papers related to acceleration structures for ray tracing. In the next part of our thesis we present the results of the implemented algorithms and their comparison. Some of the reported metrics are also independent on the degree of optimization and thus can be used for the comparison with other methods or for future verification in other implementations. Furthermore, we present suggestions about the usage of the implemented algorithms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSledování paprsku,akcelerační struktury,hierarchie obálekcze
dc.subjectRay Tracing,Acceleration Structures,Bounding Volume Hierarchyeng
dc.titleMetody pro vrhání paprsku s hierarchiemi obálek na CPUcze
dc.titleRay Tracing with Bounding Volume Hierarchies on a CPUeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeMeister Daniel
theses.degree.disciplinePočítačová grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record