Show simple item record

Energy consumption and economic appraisal of cryptocurrency mining

dc.contributor.advisorDobiáš Martin
dc.contributor.authorMalý Ondřej
dc.date.accessioned2019-02-20T10:58:29Z
dc.date.available2019-02-20T10:58:29Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifierKOS-773337361305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80351
dc.description.abstractTato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku kryptoměn. Největší pozornost je přitom věnována jejich těžbě a problematice s ní spojenou. Rešerše obsahuje tři části, ve kterých je vysvětlen princip kryptoměn, popsán obchod s nimi a představena těžba virtuálních měn včetně jejích dopadů na životní prostředí. V práci je kladen důraz na vysvětlení důležitých spojitostí, jejichž znalost je klíčová ke správné analýze situace a učinění uváženého ekonomického rozhodnutí. Na tyto poznatky navazuje ekonomické zhodnocení těžby Bitcoinu. To vychází z vlastní navržené metodiky, aktuálně dostupných technologií a předpokládaného vývoje v oblasti kryptoměn. Výsledky jsou následně zhodnoceny z pohledu postoje rozhodovatele k riziku podle jeho osobního odhadu na vývoj ceny. Dále je těžba porovnána s alternativní investicí, kterou je nákup kryptoměn.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis provides a comprehensive view of issues connected with cryptocurrencies, while the most attention is paid to cryptocurrency mining. The research deals with both technical aspects of mining and states of affairs, which must be known before doing proper analysis and economic decision. The economic appraisal is based on these findings, using own-designed methodology and considering current situation, available technologies and assumptions of the future evolution. The results are then evaluated from the point of view of the risk-maker's attitude and his personal estimate of price development. Finally, cryptocurrency mining is compared with an alternative, that is purchasing cryptocurrencies instead of minig it.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBitcoin,kryptoměny,těžba kryptoměn,ekonomické zhodnocení,obtížnost těžby,cena kryptoměn,ASIC,čistá současná hodnota,spotřeba elektrické energiecze
dc.subjectBitcoin,cryptocurrencies,cryptocurrency mining,economic appraisal,mining difficulty,cryptocurrency price,ASIC,net present value,energy consumptioneng
dc.titleEnergetická náročnost a ekonomické zhodnocení těžby kryptoměncze
dc.titleEnergy consumption and economic appraisal of cryptocurrency miningeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeKreim Roman
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record