Show simple item record

Analysis of Energy Consumption for IoT Devices Communicating in Mobile Networkdc.contributor.advisorBečvář Zdeněk
dc.contributor.authorRindt Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:58:15Z
dc.date.available2019-02-20T10:58:15Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifierKOS-773337351505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80338
dc.description.abstractS postupným rozvojem Narrowband Internet of Things (NB-IoT), je nutné aby komunikace zůstala optimalizovaná a spolehlivá pro všechna zařízení v síti. Nas-tavení komunikačních parametrů hraje klíčovou roli v efektivním využití rádiových prostředků a energie, kterou mají připojená zařízení k dispozici. Spotřeba elektrické energie je klíčovou charakteristikou pro každé IoT zařízení, protože zásadně určuje živ-otnost jeho akumulátoru. Největší spotřebu energie zařízení vyžaduje odesílání dat směrem k základnové stanici (eNB) a právě proto je v této práci analyzován vliv přenosových parametrů při odesílání na její spotřebu. Jedním z přínosů práce je souhrnný model závislostí, které ovlivňují spotřebu elektrické energie zařízení, včetně přenosových parametrů. Kromě toho byl vyvinut nový model pro zvolení takových přenosových parametrů, jejichž kombinace bude pro dané zařízení nejlepší z hlediska množství elektrické energie, vyžadované k přenosu dat. Tento model byl porovnán s již existujícím, standardním modelem. Navrhovaný model dokáže ve srovnání se standardním modelem ušetřit průměrně 61% energie, spotřebované při přenosu. Tento rozdíl je dán především optimalizovaným nastavením parametrů pro každé zařízení vzhledem k útlumu signálu mezi zařízením a základnovou stanicí.cze
dc.description.abstractWith increasing usage of Narrowband Internet of Things (NB-IoT), it is necessary to make sure all aspects of the system are optimized to achieve reliable communication of all devices in the network. The selection of transmission parameters plays a key role in the efficient use of resources and energy consumption of communicating devices. Energy consumption is an essential characteristic of IoT devices as it influences its battery life. The energy consumed for transmitting data from a device to a base station (eNB) takes a significant part of the energy consumed by the device for its whole operation. The impact of uplink transmission parameters in NB-IoT on the energy consumption of the device is analyzed in this thesis. Complex dependency flow is one of the outcomes of this thesis as well as energy consumption evaluation based on input parameters. Furthermore, a new model for choosing transmission parameters based on energy consumption is proposed and compared with the existing solution. The proposed model can save 61% of the energy spent on the transmission on average over the standard model. The saving in the energy consumption is achieved by adjusting the transmission parameters to every individual device according to its signal attenuation.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3GPP,NB-IoT,uplink,přenos,spotřeba,energie,odesílánícze
dc.subject3GPP,NB-IoT,uplink,transmission,energy,consumptioneng
dc.titleAnalýza spotřeby energie IoT zařízení komunikujících v mobilní síticze
dc.titleAnalysis of Energy Consumption for IoT Devices Communicating in Mobile Networkeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeVondra Michal
theses.degree.disciplineKomunikační systémy a sítěcze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record