Show simple item record

NEW THEATRE FOR JINDŘICHŮV HRADEC

dc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorŠebek Matěj
dc.date.accessioned2019-02-20T10:57:45Z
dc.date.available2019-02-20T10:57:45Z
dc.date.issued2019-01-31
dc.identifierKOS-767579934305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80318
dc.description.abstractRevize dosud zachovalé ale zneuctěné zahrady bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Místo pro nové městské divadlo bez stálého souboru. Strohá forma utvářená historickou strukturou zahrady v sobě ukrývá variabilní divadelní technologii. Odpovídá na různorodé požadavky hostujících divadelních souborů i flexibilní kulturní využití. Snaha moderovat kontakt s klášterem a aktivovat jeho zahradu. Nové divadlo a jeho svět "za zdí" s jasnými vazbami na město, které je obklopuje.cze
dc.description.abstractThe revision of well-preserved, yet dishonored garden of the former Franciscan monastery in Jindřichův Hradec. The place for new municipal theatre without a permanent ensemble. An austere form, created by the historical structure of the garden, holds a variable theatre technology. It responds to the varied requirements of the visiting ensembles, as well as to the flexible cultural use. The pursuit to guide the contact with the monastery and to activate its garden. The new theatre and its world is "behind the walls" with clear connections towards the city which surrounds it.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnové divadlo,klášterní zahrada,Jindřichův Hradeccze
dc.subjectnew theatre,monastery garden,Jindrichuv Hradeceng
dc.titleNOVÉ DIVADLO PRO JINDŘICHŮV HRADECcze
dc.titleNEW THEATRE FOR JINDŘICHŮV HRADECeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeNovotný Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record